شایان کریمی - Shayan Karimi

مقالات و مطالبی پراکنده طبق سلیقه شخصی من

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

در تاریخ
راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

استاپ لاس < میزان ریسک (مثال ۳): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۱% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با تنظیم پوزیشن سایز به عدد ۲۰۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۱% به ۲% افزایش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید تیز ۲ برابر میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

 Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0316 = 632$

ترید اول

مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

ترید دوم

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز

از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)

نکات مهم

  • فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
  • حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
  • مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
  • هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
  • هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.

سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:

لینک مجموعه منتوریفای

صحبت پایانی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.

آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)

دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.


درباره نویسنده

شایان کریمی

شایان کریمی

توسعه دهنده نرم افزار و معامله‌گر بازارهای مالی


نظرات

22 مرداد 1398

عالی بود جناب کریمی،علاقه مند به موضوع مارجین تریدینگ هستم و از اعضا گروه تاپ تریدرز/ممنون

22 مرداد 1398

باعث افتخار بندست. موفق و پرسود باشید دوست عزیز

04 شهریور 1398

سلام دوست عزیزم اقا شایان اشنایی با شما باعث افتخارمن بود متشکرم از اعضای گروه هستم

05 شهریور 1398

با سپاس فراوان از شما دوست عزیز امیدوارم موفق باشید

22 شهریور 1398

ممنون که به زبان ساده توضیح دادید 👌 پیشنهاد میکنم تا جای ممکن تحلیل هاتون رو هم همینطور ساده و به‌وضوح بیان کنید تا همه بتونن استفاده کنن

23 شهریور 1398

خواهش میکنم. حتما عزیز

06 مهر 1398

ضمن تشکر بابت مطلب عالی تون، در رابطه با بیتمکس سوالی داشتم؟ میشه از کراس مارجین استفاده کرد، ولی برای استفاده از کل بالانس حساب محدودیت گذاشت؟ مثلا فرض کنید من 1 بیت بالانس دارم، میخوام از مارجین کراس استفاده کنم، ولی فقط میخوام به اندازه 0.5 بیت به بیتمکس اجازه بدم که بالانس حسابمو درگیر کنه، میشه آیا؟

07 مهر 1398

با سلام در صورت درک صحیح مقاله نیازی به این امر نیست و حداکثر درصدی خاص (مثلا 2%) کل بالانس شما در پوزیشن درگیر میشود.

13 فروردین 1399

سلام جناب کریمی.. میتونم با کسب اجازه از خودتون مطالبتان را باذکر نام شما کپی برداری کنم؟

13 فروردین 1399

سلام دوست عزیز بله با ذکر منبع هیچ مشکلی نیست

16 اردیبهشت 1399

سلام و خسته نباشید ممنون از شما اگر امکانش هست فرمول راجع به محاسبه لات سایز در فارکس رو توضیح بدین. مهرتون پایدار

20 اردیبهشت 1399

خیلی ممنون، حتما در اینده ارائه میشه دوست عزیز

30 خرداد 1399

سلام جناب کریمی‌ مقاله بسیار عالی و کاربردی بود. مختصر ومفید. ممنون از لطف شما. موفق باشید.

23 اردیبهشت 1403

سلام دوست خوبم، سپاس فراوان بابت پیام خوبتون

25 مرداد 1399

مچکرم جناب کریمی. مطلب فوق‌العاده مفیدی بود. امیدورم در مورد لات سایز فارکس هم مقاله‌ای در اختیار ما بگذارین. سپاس فراوان

22 شهریور 1399

خواهش میکنم بزرگوار حتما در اینده ارائه میشه🌹

08 شهریور 1399

بسیار با زبان ساده و روانی نوشتین ، من تا حالا هر جا خونده بودم برام جا نیفتاده بود عالییییییییییییی ممنون

22 شهریور 1399

خواهش میکنم، موفق باشید

19 مهر 1399

توضیحات عالی بود. بسیارسپاسگزارم

23 اردیبهشت 1403

ممنون از محبتتون

23 آبان 1399

سلام آقا شایان.از بحث پوزیشن سایز در فارکس هم میشه استفاده کرد؟؟و منظور از بیتمکس چی هستش. ممنون از همه زحماتتون.همیشه شادو سلامت باشین.

01 آذر 1399

سلام عزیز در فارکس هم فرمول تقریبا مشابه هستش. اما محاسبه لات سایز در جزییات تفاوت داره، مفهوم یکسانه.

05 آذر 1399

سلام خسته نباشید ابزار محاسبه پوزیشن سایز برای فارکس هم ارایه بدید ممنون

23 اردیبهشت 1403

سلام، لینک مقاله فارکس در انتهای همین مقاله قرار گرفت.

06 آذر 1399

ممنون از شما خیلی عالی توضیح دادید ولی ایکاش صحبتی هم در این خصوص میکردید برای شرایطی که استاپ ما با درصد ریسک حساب ما یکی هست در این حالت میتونیم با کل مبلغ اکانت وارد بشبم ولی از اونطرف با لوریج ۲ میتونیم با نصفش وارد بشیم وقتی با نصف مبلغ اکانت میشه وارد شد چرا باید با کلش وارد بشیم واینکه آیا اصلا تفاوتی میکنه یا نه بسیار ممنون از تاپیک خوبتون

12 آذر 1399

سلام عزیز متاسفانه به درستی مطلب را درک نکردید. اگر میزان ریسک و فاصله استاپ برابر باشه شما باید دقیقا با پوزیشن سایزی به میازن بالانستون وارد بشید. حال اینکه دکمه لورج روی 100 هست یا 1 تفاوتی نمیکنه. اگر دکمه لورج را روی 2 بزارید و پوزیشن سایز شما نصف بالانستون باشه در واقع ریسک خودتون رو نصف کردید و به میزان نصف مبلغی وارد شدید که "باید" وارد میشدید. محاسبه صحیح پوزیشن سایز همه چیز را مشخص میکنه و دکمه لورج فقط یک محدودیت بی مورد به حساب میاد.

16 بهمن 1399

سلام وقت بخیر، ممنون از توضیحات فکر کنم یک جای کار اشتباه شد در همین مثال شما در حالت اول سایز پوزیشن ما 20 دلار می شود در مثال دوم سایز پوزیشن حدود 12 دلار و در مثال سوم سایز پوزیشن حدود 36 دلار می شود که باید از لوریج 1.8 استفاده کرد ممنون میشم همفکری داشته باشیم در این خصوص

17 بهمن 1399

سلام دوست عزیز بدون هیچ شکی در حال اشتباه هستید و باید مقاله رو مجددا مطالعه کنید. اگر حل نشد در گروه تاپ تریدرز مطرح کنید دوستان توضیح میدن خدمتتون.

17 بهمن 1399

سلام آقا شایان لطفا این روهم بگید که آیا در معامله کراس روی سودمون هم سود میاد یا اینکه ن

17 بهمن 1399

سلام سود شما در هر ترید به نسبت پوزیشن سایز شما محاسبه میشه.

05 اردیبهشت 1400

سلام اهرم زیر ۱ چه مفهومی داره مثلا پوزیشن سایز شما وقتی میشه ۷۰ دلار و اهرم 0.38 ؟ حالا پوزیشن سایز ما باید بشه ۴۰ درصد ۷۰ دلار ؟

13 اردیبهشت 1400

سلام اهرم زیر یک معنای خاصی نداره. خیر شما تحت هیچ عنوان پوزیشن سایز رو از اهرم نتیجه نمیگیرید، اهرم رو از پوزیشن سایز میشه نتیجه گرفت که ان هم دانستنش لزومی نداره. وقتی اهرم زیر یک باشه یعنی در ان ترید فقط از بخشی از سرمایتون استفاده میکنید.

05 اردیبهشت 1400

سوال قبلی رو جوابشو‌گرفتم حالا وقتی کمترین لورج 3x باشه عددی که تو پوریشن سایز به دست میاد رو تقسیم بر ۳ کنیم ؟

13 اردیبهشت 1400

مقاله واضح هستش عزیز. وقتی پوزیشن سایز شما مثلا 5000 بدست بیاد و اهرمتون هم 5 بدست بیاد، یعنی با توجه به سرمایتون برای گرفتن 5000 دلار پوزیشن حداقل به اهرم 5 نیاز دارید. چه 5000 دلار با اهرم 5 بگیرید، چه 5000 دلار با اهرم 100 کوچکترین تفاوتی در سود و ضرر و ریسک شما ایجاد نمیشه. چون پوزیشن سایزه که مهمه و اهرم فقط تعیین میکنه که حداکثر محدودیت پوزیشن سایز شما به نسبت سرمایتون چقدر باشه.

06 اردیبهشت 1400

ممنون از شما مقاله بسیار مفیدی بود حتما استفاده میکنم از این روش باز هم تشکر میکنم

13 اردیبهشت 1400

خواهش میکنم. باعث افتخاره که مفید واقع شده.

12 اردیبهشت 1400

بسیار عالی و کاربردی.امیدوارم هر کسی که پا در این بازار میزاره خوش شانس باشه و با دیدگاه و نظرات و آموزشهای مفید شما آشنا بشه.

13 اردیبهشت 1400

ممنون از محبتتون، موفق و سلامت باشید

31 اردیبهشت 1400

سلام جناب کریمی .خیلی ممنون بابت مقاله بسیار خوبتون .بسیار عالی بود و از گمراهی درامدم .خیلی ممنونم امیدوارم که از مقاله فارکس هم که در متن فرمودید .بهره مند بشیم درود بر شما

23 اردیبهشت 1403

سلام دوست عزیز، لینک مقاله فارکس در اخر همین مقاله قرار گرفته.

14 تیر 1400

سلام و عرض ادب خیلی ممنون بابت مقاله خوبتون.یه سوال ...آیا میشه تو بایننس فیوچرز قبل از اینکه پوزیشن را باز کنیم استاپ را مشخص کنیم ؟مثلا تو تایم 1 دقیقه تا پوزیشن باز میشه و بیایم استاپ را مشخص کنیم یهو رفتیم تو ضرر و دیر میشه .ممنون که راهنماییم میکنید.

19 تیر 1400

سلام عزیز بله هنگام قرار دادن لیمیت اوردر یک گزینه در زیر کادرهای قیمت قرار داره که با فعال کردن ان میتونید استاپ لاس و تارگت مشخص کنید.

11 مرداد 1400

با سلام . امکان داره در مورد پوزیشن سایز در معاملات طلا هم مثالی بزنید . ممنون و تشکر

23 اردیبهشت 1403

سلام، در مقاله فارکس که لینک آن در انتهای همین مقاله ذکر شده، آموزش محاسبه لات سایز برای طلا را نیز میتوانید مطالعه کنید.

05 شهریور 1400

میخوام بدونم که آیا زمان در قیمت لوکید شدنم تاثیر داره من الان پوزیشن بای گرفتم ولی قیمت لیکوید شدنم داره میاد بالا حدود 2 روز پوزیشن گرفتم

25 آذر 1400

سلام. هر 8 ساعت از شما کارمزد فاندینگ ریت کسر میشه.

15 آذر 1400

سلام وقت بخیر در معاملات فارکس طلا مثلا سیگنال به این صورت هست یه دونه 87 هم با حجم کم تست فروش داره با استاپ 15 پیپی؟ روی جفت ارزها میتونم اما مثلا 36 دلار هست بالانسم و با حجم یک درصد و هر 10 پیپ رو یک سنت حساب کنیم یعنی استاپ چندمیشه؟

25 آذر 1400

لطفا مقاله مخصوص فارکس رو مطالعه کنید: <a href="https://www.shayankm.ir/14267/lot-size-leverage.html" rel="noopener" target="_blank">https://www.shayankm.ir/14267/lot-size-leverage.html</a>

08 فروردین 1401

عالی بود ممنون

23 اردیبهشت 1403

خواهش میکنم دوست عزیز

13 تیر 1401

عالی شایان عزیز. خسته نباشید. فقط من لینک ابزار مجاسبه ی پوزیشن سایز رو نمی بینم.

23 اردیبهشت 1403

سلام، لطفا مجدد صفحه را چک کنید


نظر بدهید: